Berloumi Bio

In de Zuivelarij verwerken we melk van lokale boeren tot uniek zuivel. Stein, onze boer in omschakeling, gaat binnenkort biologische melk produceren. Onze eerste biologische kaas lanceren was dus een logische stap. Zo verkorten we de keten tussen de boer en de consument.

 

Sinds kort hebben we een lokale boer die heel graag wil omschakelen naar biologische landbouw. Biologisch boeren is een vak apart: de boer doorloopt een leerproces, de bodem krijgt tijd om te herstellen, en de dieren moeten voldoende lange tijd leven volgens de biologische standaard. De omschakeling zal dus een hele tijd duren maar in afwachting kan je al proeven van onze Berloumi Bio gemaakt met biologische melk van de Belgische coöperatie Biomilk.

Omdat omschakeling een hele tijd zal duren zullen we aanvankelijk Belgische melk van Biomilk.be gebruiken

Biologisch verzorgde koeien eten naast het gras in de wei aangepast biologisch ruwvoer en de melksamenstelling is een beetje anders met een gezonde vetzuursamenstelling. Ook voor onze gangbare Berloumi streven wij en onze boeren ernaar om zo weinig mogelijk additieven te gebruiken. Dankzij die zo natuurlijk mogelijke werkwijze hoeven wij aan onze kaasproductie niet zo heel veel te veranderen. De melk en ingrediënten worden duidelijk gescheiden van onze gangbare Berloumi en alle ingrediënten en processen zijn biologisch gecertificeerd. 

Berloumi Bio wordt gemaakt volgens een recept dat teruggaat tot 2015

Naast veel andere regels gebruikt een bioboer geen kunstmest, minder pesticiden, natuurlijke bestrijdingsmiddelen en geen genetisch gemanipuleerde gewassen. Biologische dieren kunnen vrij naar buiten, hebben een ruimere huisvesting en worden op een natuurlijke 100% biologische manier gevoederd. Door het principe van grondgebondenheid worden overbegrazing, bodemerosie en vervuiling tegen gegaan. Het gebruik van antibiotica en geneesmiddelen wordt beperkt. Biologische landbouw heeft minder impact op de natuur en levert een hoogwaardige biologische melk op.

Een verantwoorde manier van werken vinden we even belangrijk bij onze andere boeren.

Omdat ook biologische verzorgde koeien elk dag melk geven moesten we onmiddellijk op zoek naar stevige en betrouwbare partners om alle melk te kunnen verwerken. Bio-Planet, Biofresh, belangrijke partners in de distributie van biologische voeding waren onmiddellijk enthousiast. Op korte tijd zullen we meer dan 100 nieuwe verkooppunten hebben voor Berloumi Bio. Bovenop de vliegende start sinds 2015 van onze gangbare Berloumi wordt dit een hele uitdaging voor team Zuivel.

Berloumi Bio vind je binnenkort ook bij een winkel in jouw buurt.

 

Geef ons gerust je feedback

Informeer je op www.bioforumvlaanderen, www.biomijnnatuur.be

Parce que la conversion prendra du temps, nous utiliserons dans un premier temps le lait belge de Biomilk.be

Les vaches traitées biologiquement mangent, en plus de l'herbe du pâturage, un fourrage organique adapté et la composition du lait est un peu différente avec une composition saine en acides gras. Nous et nos agriculteurs nous efforçons également d'utiliser le moins d'additifs possible pour notre Berloumi actuel. Grâce à cette méthode, aussi naturelle que possible, nous n’avons pas besoin de trop modifier notre production de fromage. Le lait et les ingrédients sont clairement séparés de notre Berloumi actuel et tous les ingrédients et procédés sont certifiés biologiques.

Notre Berloumi Bio est fabriqué selon une recette datant de 2015

En plus de nombreuses autres règles, un agriculteur biologique n'utilise aucun engrais artificiel, moins de pesticides, des pesticides naturels et aucune culture génétiquement modifiée. Les animaux biologiques peuvent se déplacer librement à l'extérieur, ont un logement plus spacieux et sont nourris de manière naturelle et 100% biologique. En raison du principe de base du lien au sol, le surpâturage, l'érosion des sols et la pollution sont contrés. L'utilisation d'antibiotiques et de médicaments est limitée. L'agriculture biologique a moins d'impact sur la nature et produit un lait biologique de haute qualité.

Une méthode de travail responsable est tout aussi importante pour nos autres agriculteurs.

Comme les vaches biologiques donnent également du lait tous les jours, nous avons directement dû rechercher des partenaires solides et fiables pour traiter la totalité du lait. Bio-Planet, Biofresh, les principaux partenaires de la distribution d’aliments biologiques ont immédiatement été enthousiastes. Nous aurons bientôt plus de 100 nouveaux points de vente pour notre Berloumi Bio. En plus du départ fulgurant de notre actuel Berloumi depuis 2015, ce sera un gros défi pour notre équipe.

Vous trouverez bientôt notre Berloumi Bio dans un magasin près de chez vous.

N’hésitez pas à nous donner vos impressions.

Informez-vous sur www.bioforumvlaanderen, www.biomijnnatuur.be

Berloumi Bio

Stijn is onze boer in omschakeling. Omschakelen naar bio is een lang proces waar goed moet over worden nagedacht. Het begint en eindigt met de juiste mindset want om biologisch te boeren is een heel andere bedrijfscultuur nodig.

Berloumi

Voor Berloumi komt de melk van Koen & Annick. Jonge melkveehouders uit onze straat die met veel respect voor dier en omgeving aan landbouw doen. Zo werken ze samen met de universiteit van Gent om het gebruik van antibiotica terug te dringen en gebruiken ze zoveel mogelijk zelf gekweekte voeders

viVie

De geitenmelk voor viVie komt van 't Leenhof in Zele. Zij maken zelf ook lekkere verse geitenkazen, ijs en yoghurt. Marc en Reinhilde melkten al geiten toen er nog maar vier geitenmelkerijen in België waren. Hun volledige verhaal kan je hier lezen. viVie is niet biologisch gecertificeerd.

Als je dat wil, deel dan deze pagina !
  • 314
  •  
  •  
  • 314
    Shares