Er zijn drie winnaars: de foto/filmpje met de meeste likes*, de volgens ons vuilste* en de beste activiteit met Berloumi* winnen. 

*vergeet niet om tegen je oma te zeggen dat ze de foto moet liken en niet de post! *vuilste, goorste, ranzigste, smerigste, … *verzin zelf een activiteit met berloumi en verhoog je kansen.

Wedstrijdreglement

Principe

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de De Zuivelarij BVBA. De Zuivelarij komt op het kamp van de winnende deelnemers Berloumi burgers bakken. Je neemt deel door je foto of video te posten op onze Facebookpagina.

Er zijn drie winnaars:

De post met de meeste likes

De vuilste eetactiviteit (gekozen door De Zuivelarij)

De origineelste eetactiviteit met Berloumi (gekozen door De Zuivelarij)

Aan deze wedstrijd kunnen enkel jeugdverenigingen deelnemen. De organisator behoud zich het recht toe om personen of groepen te weerhouden.

Inzendingen kunnen worden gepubliceerd op onze website.

Wie kan meedoen?

Deelnemers posten hun foto in naam van hun jeugdvereniging. De prijs zal worden uitgereikt aan de desbetreffende jeugdbeweging. Uit de post moet duidelijk blijken welke jeugdbeweging deelneemt. Ook pagina’s kunnen deelnemen indien voldaan wordt aan de vorige voorwaarden.

Jeugdverenigingen kunnen met meerder posts deelnemen. Een jeugdbeweging kan slecht in één categorie winnen.

Termijn

De wedstrijd wordt afgesloten op zaterdag 30 juni om 23:59. De winnaars worden bekend gemaakt op maandag 2 juli.

Wedstrijd

De post moet voldoen aan volgende voorwaarden:

Een foto of video.

De hashtag #berloumiopkamp.

Het moet duidelijk zijn welke jeugdvereniging.

De Zuivelarij behoud zich het recht voor om inzendingen te weigeren en te verwijderen.

Elke deelnemer verklaart over alle rechten te beschikken die afgeleid kunnen worden van de foto of video. De foto of video mag geen pornografische, onzedelijke, discriminerende, extremistische elementen vertonen.

Winnaars

Er zijn drie winnaars:

De post met de meeste aantal likes. Enkel de post op onze Facebookpagina nemen deel aan de wedstrijd. Enkel (alle) uitingen tellen mee. Telt niet mee: delingen en reacties.

De vuilste eetactiviteit. De Zuivelarij kiest in eer en geweten.

De origineelste eetactiviteit met Berloumi. De Zuivelarij kiest in eer en geweten.

Bij ex-aequo wint de eerste inzending.

De winnaars worden op maandag 2 juli op onze Facebook pagina bekend gemaakt. De winnaars zullen ook bekend worden gemaakt via een privébericht op hun sociaal profiel.

Berloumi maakt niet meer dan 200 Berloumi burgers op je kamp.

Reglementswijzigingen

De organisator behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers. Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op www.berloumi.be/berloumiopkamp

Betwistingen

Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden autonoom beslecht door de organisator, het volstaat hiertoe een mail met de klacht te sturen naar [email protected]

Contact

Bij vragen of problemen zie de contactgegevens onderaan deze pagina.